La personalització al seu abast/

Inicialment, el morrió es va crear com a resposta a les exigències tècniques de l’envasat del champagne, doncs els taps de suro esclataven degut a la pressió del gas carbònic a la que estaven sotmesos i que hi havia dins les ampolles. L’any 1844, Adolphe Jacquesson (comerciant de la regió de Champagne) va presentar una patent que consistia en intercalar una placa de llauna entre el tap i la corda de cànem. El morrió va anar evolucionant al llarg del segle XX per anar complint cada cop de millor manera la seva funció de tancament hermètic del tap. Arribats els anys 60, amb l’esclat de les grans Maisons de Champagne i amb l’arribada de les primeres màquines automàtiques, apareix el morrió tal i com és conegut avui dia.

 

Actualment el morrió ha esdevingut un autèntic objecte de col·lecció pels afeccionats i alhora és un important suport de comunicació per les marques. Fabricats a mida, els morrions es personalitzen mitjançant diverses tècniques d’impressió (tampografia, offset, digital), fil de color, estampació… la qual cosa els converteix en productes únics i identitaris.

 

Adaptabilitat, Reactivitat i Innovació són les virtuts que posem a l’abast dels nostres clients per crear un morrió segons les seves necessitats i desitjos.

 

www.lemuseletvalentin.com